Multiplicació gràfica?

Una manera diferent de multiplicar. Li trobes l’explicació?

Lurdes