Hypatia

Mira amb atenció aquest video i potser entendràs per què Hypatia ha inspirat una pel·lícula al director de cine Alejandro Amenábar.

  • Digues a on està Alexandria
  • Comenta la frase: “ en aquella època, les dones no tenien elecció
  • Investiga una mica en la vida d’Hypatia i digues per què creus que, malgrat ser una dona, ella sí que va poder estudiar i formar-se.
  • Qui eren els enemics d’Hypatia i per què?
  • Ja has escoltat que les restes de la biblioteca d’Alexandria van acabar de ser destruïts un any desprès de la mort d’Hypatia.

Comenta el següent paràgraf en referència a aquesta destrucció:

“ la pèrdua és incalculable…és com si ens haguessin dit que Shakespeare havia escrit unes obres molt lloades en aquell temps com Hamlet, Romeo i Julieta,..”

  • Torna a escoltar el comentari final que fa Carl Sagan:

“ La història és plena de gent que per por, ignorància o ganes de poder han destruït tresors de valor incommensurable i que realment ens pertanyen. No hem de permetre que això ens torni a passar”

Espero les vostres respostes i comentaris.

Lurdes