Vaga 6 de març

El passat dijous el Consell de Delegats va decidir participar en la participació dels alumnes en la vaga del dia 6 de març. Aquesta decisió afecta tots els cursos superiors a 3r d’ESO (aquest inclòs), però no a 2n de Batxillerat B, que va votar en contra.