Reobertura de la cantina

Adaptant-nos als canvis i a les necessitats dels nostres alumnes, us informem que a partir de dilluns 26 el servei de cantina es trasllada al pati central, també conegut com Àgora. Aquest espai, actualment ocupat al pati per 2n d’ESO, té a partir d’ara un sistema de passadissos acordonats que permeten l’accés segur als alumnes del pati de 1r (zona arbrada) i de 3r (zona de pistes) sense possibilitat de barrejar-se. El pagament es farà en efectiu mitjançant un sistema segur que evita el contacte entre les monedes de canvi (degudament higienitzades el dia anterior) i les de les compres del dia. Com sempre, hi haurà un ampli assortiment d’entrepans, pastes i begudes a preus econòmics. La reobertura de la cantina compta amb el vist-i-plau de direcció i del nostre coordinador de Riscos Laborals.