Projecte company-guia 2020-2021

El projecte Company-guia/alumnes nouvinguts és un projecte iniciat el curs 2008 i forma part de les actuacions de l’Institut Ernest LLuch i Martín per tal d’afavorir l’acollida i acompanyament de l’alumnat nouvingut i fomentar també un espai de convivència i de conversa en català entre
alumnes de diferents llengües i orígens.

Durant aquest curs hem assignat un Company-guia als alumnes nouvinguts que ho necessitaven dins del mateix nivell. Hem tingut, per tant, quatre grups, 1r d’ESO, 2n d’ESO, 3r d’ESO i 4t d’ESO amb un nombre total de 45 companys-guia i alumnes nouvinguts. La coordinadora LIC ha fet amb tots els grups una trobada mensual, 6 en total, que s’ha volgut eminentment lúdica, orientada cap a la descoberta i coneixement de l’altre a partir del joc i de la conversa.

També hem realitzat durant el curs una activitat per crear un logotip pel grup. Us adjuntem unes imatges del procés i del guanyador del concurs.