Llista d’admesos a 1r ESO i instruccions

ALUMNES ADSCRITS (provenen de les escoles Pompeu Fabra, Solcunit i Cossetans):

  • Si heu portat tota la documentació requerida i el justificant de pagament de material de 40 € a la preinscripció, es matricula automàticament. No heu de fer cap tràmit.
  • Si no és així, heu d’enviar els documents que manquen i el justificant de pagament al següent correu:  esocunit@gmail.com. El període de la matrícula és del 13 al 17 de juliol.

ALUMNES NO ADSCRITS I ADMESOS AL LLISTAT DEL 7 DE JULIOL (provenen d’altres escoles que no són del municipi de Cunit):

  • Heu de fer matrícula del 13 al 17 de juliol i enviar la documentació que es detalla a continuació al correu:  esocunit@gmail.com

    • Resguard d’ingrés de 40 € al compte de l’Institut en concepte de material.
    • Qualificacions finals del curs actual.
    • Si a la preinscripció no vau portar la tota la documentació requerida, heu d’adjuntar-la ara.

ALUMNES QUE NO TENEN ASSIGNADA LA PLAÇA I/O QUE ESTAN EN LLISTA D’ESPERA

  • Per fer qualsevol reclamació, expliqueu el vostre cas amb el màxim de detall intentant de justificar amb criteris objectius la vostra queixa i adreceu-la a admin@iernestlluch.cat

Documents de consulta per a tots els casos: