Les línies dramàtiques

Es creuen a vegades per mai més tornar-se a veure, o es segueixen de costat sense trobar-se mai… matemàtiques i vida!

5.-Las-líneas-rectas