El problema d’octubre

Ja podeu pensar el problema del mes d’ octubre. El trobareu a la pàgina EL PROBLEMA DEL MES.

Recorda que pots enviar la solució escrivint un comentari al final de la pàgina o bé donant la resposta per escrit al teu professor de matemàtiques.  La resposta s’ha de donar de manera raonada i clara.