Cultura i valors: els drets humans

Preparem la nostra exposició sobre els drets humans. Sobre el dret que us hagi estat assignat a classe haureu de elaborar un cartell (cartolina del color que vulgueu tamany DINA4) que contingui la següent informació:
  • Títol i número de l’article assignat (part superior).
  • Fotografia que mostri la vulneració o el compliment del dret en qüestió (part central).
  • Descripció ampliada de l’article (part inferior).
L’avaluació del cartell tindrà en compte els següents elements:
  • Presentació: que reuneixi els criteris establerts i estigui cuidada i neta.
  • Selecció de la imatge: que es correspongui amb el dret en qüestió. 
  • Contingut: que apareguin els continguts sol·licitats.