CCSS 2ESO: grans etapes de la història

Rúbrica d’avaluació de l’activitat

PREHISTÒRIA (2.000.000 AC – 3.500 AC)
Paleolític (fins al 10.000 AC)
 • Nomadisme
 • Caça-recol·lecció
 • Grups petits
Neolític (a partir del 10.000 AC)
 • Sedentarisme
 • Agricultura i ramaderia
 • Creixement de població


HISTÒRIA ANTIGA (3.500 AC – 476)
 • Mesopotàmia: aparició de l’escriptura.
 • Egipte: piràmides, faraons.
 • Grècia clàssica: filosofia, aparició de la democràcia.
 • Roma: expansió i conquesta, llengües romàniques.


HISTÒRIA MEDIEVAL (476 – 1492)
ALTA EDAT MITJANA (476-1000/1100)
 • Societats rurals.
 • Aparició feudalisme.
 • Cristianisme.
 • Art romànic.
BAIXA EDAT MTJANA (1000/1100 – 1492)
 • Creixement ciutats.
 • Aparició burgesia.
 • Art gòtic.


HISTÒRIA MODERNA (1492 – 1789)
 • Descobriment d’Amèrica.
 • Creació Imperis colonials.
 • Renaixement i Barroc.


HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA (1789 – 1989)
 • Revolució Industrial (1750 a Anglaterra)
 • Revolució francesa (1789)
 • Imperialisme.
 • Moviments obrers
 • I Guerra Mundial (1914-1918)
 • Guerra Civil espanyola (1936-1939)
 • II Guerra Mundial (1939-1945)
 • Creació Unió Europea
 • Guerra freda (EEUU-URSS)
 • Caiguda Mur de Berlin (1989)

MÓN ACTUAL (A PARTIR DE 1989)