Activitats Extraescolars

Entre l’AMPA i l’Institut coordinem i informem d’algunes de les activitats extraescolars que poden fer a Collbató els nostres joves.