Secretaria

Horari atenció :
Període de Juliol a Setembre

Dilluns Dimarts Dimecres Dijuos Divendres
Horari 8.30h a 15h 8.30h a 14.30h
15h a 16.30h
8.30h a 15h
Cada quinze dies

Període d’Octubre a Maig

Dilluns Dumarts Dimecres Dijous Divendres
Horari 8h a 15h 8h a 14.30h
15h a 16.30h
8h a 15h
Cada quinze
dies

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES DE L’EQUIP DIRECTIU (CURS 18/19)
Per millorar la feina de tots i per poder ser atès correctament. Cal trucar al centre (937779837) i demanar hora a consergeria abans de venir a l’ Institut.

Secretaria                          Remei Díaz Dimarts de 8 a 10h
Coordinació Pedagògica Montse Notari Dimecres de 9 a 10h i dijous de 9 a 10h
Cap d’estudis                    Daniel Casanova Dimarts de 9 a 10h i divendres de 9 a 10h

Director                             Jaume Vergés Dimecres de 13.30 a 14.30h i Divendres de 9 a 10h

Sortides escolars

2.1. FORMA DE PAGAMENT

SEMPRE PEL BANC EXCEPTE IMPORTS PETITS A CONSERGERIA.

NÚMERO DE COMPTE DEL BANC DE SABADELL:

ES70 0081 1828 7200 0100 4708

EN UN TERMINI DE 10 DIES ABANS DE LA REALITZACIÓ DE LA SORTIDA.

LES FAMÍLIES REBRAN UN FULL INFORMATIU DE LA SORTIDA AMB EL PREU , DATA I ELS LLOCS QUE VISITARAN.


2.2. DEVOLUCIONS EN EL CAS DE NO ASSISTIR A UNA SORTIDA

AVISAR PER ESCRIT A SECRETARIA IMMEDIATAMENT DESPRÉS DE LA REALITZACIÓ DE LA SORTIDA.

ES TORNARÀ L’ IMPORT ÍNTEGRE DEL COST DE LA SORTIDA EXCEPTE EL PREU DEL BUS QUE HA ESTAT CALCULAT SEGONS EL NOMBRE D’ALUMNAT TOTAL.

NO HI HAURÀ DEVOLUCIONS DELS DINERS LLIURATS COM

PAGA I SENYAL PER RESERVA DE PLAÇA DELS VIATGES A L’ESTRANGER I L’ESQUIADA.