.

Recreem, dissenyem les superilles

Un grup d’alumnes de 2n d’ESO assisteix a un taller per parlar de les illes de l’Eixample, concretament de la superilla de Consell de Cent, carrer on està situat l’institut.

Conviure en un món divers

L’institut Viladomat és un institut de reagrupament d’alumnat sord amb oralitat. El dia 30 de setembre és el dia internacional de les persones sordes, per aquest motiu a les tutories de divendres l’alumnat realitzarà diverses activitats per tal d’entendre millor els  tipus de sordesa, els  avenços tecnològics: implants coclears, audiòfons…, així com les característiques que ha de tenir l’aula perquè els companys i companyes sords puguin aprendre i treballar de manera més confortable.

 

Inici curs 2021-2022

A les 8,00 del matí ha arribat l’alumnat de 1r d’ESO: cares de son, nervis a flor de pell,  incògnites per conèixer el grup i els nous companys, companyes…Al llarg del matí, l’alumnat s’ha presentat, ha fet tutoria amb els tutors i tutores individuals, ha vist l’horari… Des de la comunitat del Viladomat esperem que l’institut sigui un espai on pugueu créixer i us pugueu desenvolupar com a persones  lliures i solidàries amb l’entorn que ens envolta.

 

curs 21-22

INICI DE CURS 2021-2022

Clicant a cada curs, podeu veure l’horari i la porta d’entrada, també heu de descarregar-vos la declaració responsable i fer-la arribar degudament signada a secretaria@institutviladomat.cat.

Situació Aprenentatge: Qui soc, on som per al professorat nou

El professorat nou al centre ha iniciat la Situació d’aprenentatge: Qui soc on som_professorat.  Al llarg de la Situació d’Aprenentatge, el professorat es coneix i  fa ús de totes les eines metodològiques i tecnològiques que s’tilitzen al centre:  el moodle , els chromebooks, el treball cooperatiu, el drive, crear vídeos, podcast.

FAMÍLIES DE PRIMER D’ESO

Dimecres 8 de setembre, entre les 16 i les 18 hores, podreu passar a recollir el chromebook per l’institut (cal que porteu el comprovant de pagament de l’empresa).

La reunió inicial de famílies de primer es farà de manera virtual a les 18.30. Us enviarem l’enllaç al correu de famílies.