Consell escolar

Formen part del Consell Escolar:

 • Pilar Cabellos Mínguez (Directora)
 • Carme Moreso Mateos (Cap d’Estudis)
 • Neus Navarro Quimasó (representant AFA)
 • Jordi Escuder Primera reunió Consell EscolarVilaltella (representant mares i pares)
 • Sergi Boluda Baldellou (representant alumnat)
 • Ona Orduña Claverol (representant alumnat)
 • Andreu Hernández Lapiz (representant PAS)
 • Imma Aguilar Fernández (representant del Districte)
 • Pablo Moro Rodríguez (representant professorat)
 • Aura Neciga Valdivia (representant professorat)
 • Jordi Servat Sánchez (representantprofessorat)

Secretari: Enric Basela Caba

Informació sobre la regulació dels Consells Escolars al següent enllaç.