Consell escolar

Formen part del Consell Escolar:

 • Pilar Cabellos Mínguez (Directora)
 • Carme Moreso Mateos (Cap d’Estudis)
 • Joan Samsó Piedrabuena(representant AFA)
 • Clara Giralt Liesa  (representant famílies)
 • Sergi Serraute Galofré (representant alumnat)
 • Ernesto Belotti Percorvi (representant alumnat)
 • Andreu Hernández Lapiz (representant PAS)
 • Imma Aguilar Fernández (representant del Districte)
 • Maria Carretero  Ferrándiz (representant professorat)
 • Àlex Teruel Vidal (representant professorat)
 • Amparo Martínez Rodrigo (representant professorat)
 • Jordi Sabater Famadas (representant professorat)

Secretària: Victòria Ledesma Serrano

Informació sobre la regulació dels Consells Escolars al següent enllaç.