L’institut

L’institut  va començar amb dos grups de primer d’ESOel curs 2015-2016. Actualment als mòduls provisionals hi ha 184 alumnes: 2 línies de 1r, 2 línies de 2n i 2 línies de 3r d’ESO.

L’edifici definitiu s’inaugurarà el setembre del 2018 i l’institut passarà a ser un centre amb dues línies d’ESO i dues de Batxillerat. Quan tot l’edifici estigui acabat hi haurà tres líiníes d’ESO i dues de batxillerat.