INICI DE CURS 2021-2022

Clicant a cada curs, podeu veure l’horari i la porta d’entrada, també heu de descarregar-vos la declaració responsable i fer-la arribar degudament signada a secretaria@institutviladomat.cat.

Colònies de 1r d’ESO

L’alumnat de 1r d’ESO realitza una sortida de 2 dies en 2 masies properes a VIc.