Projecte educatiu

– INSTITUT INCLUSIU

– ATENCIÓ GLOBAL DE L’ALUMNE

TRACTAMENT INTEGRAT DE LES LLENGÜES I PLURILINGÜISME

– DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

– PROJECTES:ENFOCAMENT TRANSVERSAL, COOPERATIU I VIVENCIAL

– VALORS ÈTICS, SOCIALS I SOSTENIBLES

– INTEGRAMENT DE LES NOVES TECNOLOGIES.

– INNOVACIÓ, FORMACIÓ I PROGRAMES DE MILLORA CONTÍNUA

– GUST PER LA LECTURA