Projecte educatiu

– Institutinclusi
– Atenció global de l’alumne
Tractament integrates de les llegues i plurilingüísme
– Diversificació curricular
Projectes: enfocament transversal, cooperatiu i vivencial.
– Valors ètics, socials i sostenibles
– Integrament de les noves tecnologies
– Innovació, formación i programes de millar contínua
– Gust per la lectura