PROJECTE GEP

PROJECTE GEP

 

ACCIONS PER PROMOURE L’ANGLÈS

Des del departament de llengües estrangeres:

 • Programa d’immersió lingüísitca XANASCAT. 30 alumnes de 2n d’ESO han gaudit aquest curs d’aquesta immersió per millorar la seva competència lingüísitca en anglès.
 • Participació a “THE FONIX” (11è Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya)
 • PROJECTES INTERNS INSTITUT
  • Obra de teatre en anglès The Horror Show (2n i 3r d’ESO)
  • Dinàmica a càrrec de Burlington Books
  • Matèries optatives:
   • Sing along (1r ESO)
   • English around the world (2n ESO)
   • Travelling (2n ESO)
   • Entrepreneurship (3r ESO)

 

Des dels altres departaments:

 • Continguts no-língüístics en anglès en les següents àrees: Ciències Socials, Ciències Naturals, Educació Física, Cultura i Valors Ètics i Projectes.
 • Iniciant el Projecte EMILE de Continguts no-lingüístics en francès.

 

ACCIONS PER PROMOURE SEGONES LLENGÜES

 • Matèries optatives:
  • On s’amuse bien en français! Optativa francès 1r ESO
  • Le gars, ça roule? Optativa francès 2n ESO. Visita al Collège J.S. Pons i de la ciutat de Perpinyà
  • Deutsch Macht Spaß (Alemany I, 1r ESO). L’objectiu és sensibilitzar l’alumnat cap a la llengua alemanya.
  • Das kann ich jetzt… (Alemany II, 2n ESO). Intercanvi digital amb alumnes de Suècia (Mörbyskolan, a la població Danderyd, a prop d’Estocolm, http://www.danderyd.se/morbyskolan).
  • Aquest curs 2017-2018 els alumnes de 3r d’alemany fan un intercanvi presencial amb un centre d’Alemanya: Wolfhelmschule a la ciutat de Olfen (https://www.wolfhelmschule.de/kontakt/).

 

TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES (TIL). Integració del català i el castellà evitant la repetició de continguts, fent ús d’estratègies d’interferència interlingüísitica i intercultural, treballant estratègies de comprensió lectora, avaluant amb les mateixes rúbriques d’expressió oral i comprensió escrita i treballant de la mateixa manera les estratègies de preparació de dictat.

 

En cursos anteriors…

 • ASSISTENT DE CONVERSA (EUA) durant el curs 2016-17.
 • Programa d’immersió lingüística. 25 alumnes de 2n ESO van gaudir el curs 2016-17 d’una beca del MECD per tal de millorar la seva competència lingüística en anglès.
 • Participació en el projecte e-TWINNING: EUROPEAN PEN-FRIENDS. (Cursos 2015-16 i 2016-17)
 • Participació en intercanvi digital amb North County High School de Maryland (EUA) (2n ESO, Curs 2016-17)
 • Projecte Europeu Sea Change: Projecte europeu Horizon 2000