Informació d’inici de curs

INFORMACIÓ ESO 2020/2021

La documentació que cal lliurar és

Quotes i terminis de pagament per al curs 2020/21

Informació d’inici de curs per a les famílies

Carta d’inici de curs 2020-2021

Llistat de llibres curs 2020-2021

Informació sobre el Chromebook – Acer Chromebook C733: Especificacions, assegurança addicional i condicions de reserva i pagament.

RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

Consulta en línia per a que les famílies obtinguin directament el número d’identificador de l’alumne del RALC: Consulta de l’identificador de l’alumne

Sol·licitud de transport escolar:

Les famílies dels alumnes que fan ús del transport obligatori (ESO), han d’omplir la sol·licitud de servei de transport escolar obligatori: http://www.ccmaresme.cat/servei.php?id=33, a la pàgina web del Consell Comarcal del Maresme.

INFORMACIÓ BATXILLERAT 2020/2021

La documentació que cal lliurar és

Informació d’inici de curs per a les famílies de Batxillerat

Carta d’inici de curs 2020-2021

Quota Batxillerat 2020-2021

Llistat de llibres curs 2020-2021

Informació sobre el Chromebook – Acer Chromebook C733: Especificacions, assegurança addicional i condicions de reserva i pagament.

RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

Sol·licitud de transport escolar:

Les famílies dels alumnes que vulguin fer ús del servei del transport escolar (Batxillerat) hauran d’omplir la sol·licitud de servei de transport escolar no obligatori, indicant les dades de domiciliació bancària, des de la pàgina web del Consell Comarcal del Maresme: http://www.ccmaresme.cat/servei.php?id=33. A més a més de fer la sol·licitud online, cal que es lliuri a l’Institut degudament signada.