On som

Institut de Sant Pol
Parc del Litoral
08395 Sant Pol de Mar

a8073028@xtec.cat

Institut de Sant Pol de Mar

Com arribar-hi:

Escoles adscrites a l’institut:

Emails de contacte

Centre

 • Bustia General: 
 • Director: 
 • Cap d’Estudis ESO:
 • Cap d’Estudis Cicles:
 • Coordinador Pedagògic:
 • Secretari:

ESO Tutors

 • Tutor 1r ESO A:
 • Tutor 1r ESO B:
 • Tutor 1r ESO C: 

ESO Coordinadors

 • Coordinació 1r ESO: 

DEPARTAMENTS

 • Cap de departament Orientació:
 • Cap de departament Català: 
 • Cap de departament Castella: 
 • Cap de departament Llengües estrangeres: 
 • Cap de departament Matemàtiques: 
 • Cap de departament Ciéncies: 
 • Cap de departament Socials: 
 • Cap de departament Tecnologia: 
 • Cap de departament Educació Física: 
 • Cap de departament Educació Visual i Plàstica: 
 • Cap de departament Música: 
 • Cap de departament Informàtica: 

ALTRES CONTACTES:

 • Coordinació Llengua, interculturalitat i cohesió social del centre: 
 • Riscos laborals: 
 • Coordinació informàtica: