Missió, Visió i Valors

Missió
Formar els alumnes d’acord amb els principis de l’escola pública catalana.

Visió
Ser un centre de prestigi i referència. Afavorir el diàleg i les relacions amb la comunitat educativa, el teixit associatiu i empresarial i els altres centres.

Valors
Els principis ètics i de funcionament que guien el treball quotidià al nostre centre requereixen el compromís compartit per tots i conformen la nostra cultura: creixement personal, convivència i sostenibilitat.