Servei comunitari

Projecte que s’implementarà durant el curs per garantir que els estudiants de 3r d’ESO, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei comunitari.

Aquest projecte és de 10 hores no lectives per l’estudiant.