Projecte interdisciplinar Berga Medieval

És un projecte que realitzen els alumnes de 2n d’ESO durant diversos dies. Es treballa a l’aula l’època medieval a Berga i es fa des de diferents perspectives i matèries.

A partir de textos que fan referència a aquesta època i algunes fonts primàries, s’elaboren els guions i els decorats. El projecte finalitza amb una ruta escenificada pels carrers de Berga antigament emmurallada, on es representen diferents aspectes de la vida quotidiana i dels estaments propis de l’època.