Projectes interdisciplinars

Es tracta d’un treball que parteix d’un context i que requereix l’aplicació de coneixements de diverses àrees. La seva metodologia facilita l’adquisició de competències bàsiques atès que prioritza la construcció del propi coneixement, incentiva processos d’investigació, potencia el treball cooperatiu i facilita la comunicació i el diàleg.

Els projectes van adreçats a 1r, 2n i 3r:

  • Volem – 1r ESO

  • Berga Medieval – 2n ESO

  • Edad Moderna – 3r ESO