Pla d’Impuls a la lectura (ILEC)

Aquest projecte de centre té com a objectiu millorar la competència lectora dels alumnes a partir de tres eixos: el gust per llegir, saber llegir i llegir per aprendre. Un cop finalitzada la formació ILEC del professorat, el curs 2017-18 s’inicia al centre el projecte “Vivim aventures” que consisteix en 30 minuts diaris de lectura a tots els cursos.