Apps Noet (Innovació mòbils.edu)

“L’Apps Noet” pertany al projecte presentat pel nostre centre al Programa d’Innovació mòbils.edu del Departament d’Ensenyament. És un projecte on es pretén que l’alumnat utilitzi el seu mòbil personal a l’aula per a finalitats acadèmiques i per aprendre’n a fer un ús responsable. Els objectius d’aquest projecte són millorar la Competència Digital, crear hàbits responsables i sobretot donar a conèixer i utilitzar el gran potencial d’aquests dispositius com a eines educatives més enllà de l’ús comunicatiu o d’oci que fan habitualment.”