Adopta un Monument

Adopta un Monument

Aquest projecte pretén dinamitzar el coneixement del patrimoni històric i arqueològic de cada municipi a través d’un treball específic entorn a un monument proper. En el nostre cas, l’alumnat de 3r d’ESO treballa el Pavelló de Suècia des del punt de vista artístic i històric en les optatives a la religió “Espai i volum” i “Un temps, una història”.

https://sites.google.com/site/peamadopciomonuments/

pavello-suecia-1