Claustre de professors

Matemàtiques Imma Casas

Sílvia Salvador

Ignasi Serra

Núria Gragés

Fran Garcia

Mercè Roca

immac@serradenoet.cat

silvias@serradenoet.cat

ignasis@serradenoet.cat

nuriag@serradenoet.cat

frang@serradenoet.cat

mercer@serradenoet.cat

Biologia i Geologia
Irene Casadesús

Núria Gragés

irenec@serradenoet.cat

nuriag@serradenoet.cat

Física i química
Txell Comellas

(Alba Garro)

txellc@serradenoet.cat

(albag@serradenoet.cat)

Tecnologia Gemma Bosoms

Sergi Calvo

gemmabc@serradenoet.cat

sergic@serradenoet.cat

Ciències Socials, Geografia i Història Teresa Call

Rosa Català

Fina Llobet

teresac@serradenoet.cat

rosacm@serradenoet.cat

final@serradenoet.cat

Educació Física Judith López

David Santacreu

judithl@serradenoet.cat

davids@serradenoet.cat

Educació Visual i Plàstica Àngel Mejías angelm@serradenoet.cat
Llengua Estrangera Cristina Arnau

Inès Boix

Laura Villanueva

Marta Ferrer

cristinaa@serradenoet.cat

inesb@serradenoet.cat

laurav@serradenoet.cat

martaf@serradenoet.cat

Llengua Catalana i Literatura Glòria Junyent

Teresa Capdevila

Sara de las Heras

(Miguel López)

gloriaj@serradenoet.cat

teresacc@serradenoet.cat

sarah@serradenoet.cat

(miguell@serradenoet.cat)

Llengua Castellana i Literatura Rosa Carbonell

Maria José Rodríguez

Sara de las Heras

rosac@serradenoet.

mjoser@serradenoet.cat

sarah@serradenoet.cat

Música Montse de Ferrer

(Albert Pardo)

montsef@serradenoet.cat

(albertp@serradenoet.cat)

Religió Ana López anal@serradenoet.cat
Psicopedagoga Fina Llobet final@serradenoet.cat