Consell escolar

El consell escolar està format per una representació de tota la comunitat educativa, pares i mares, professors, equip directiu, ajuntament, AMPA, alumnes i PAS. Es un òrgan col·legiat de govern del centre educatiu.

Integren el Consell escolar:

Pares i Mares Alumnes Professors PAS Ajuntament Equip directiu
Jaume Egea Óscar Conejo Desirée Andrés Benito Nogales Marta Romero Susanna Fernández
Elisa Serrano (AMPA) Mercè Bertran Gemma Santacana
Inés Olmos Marc Camarasa (membre amb veu però sense vot)
  Sonia Pardo
  Sergi Garcia