Normes i funcionament

Les normes de funcionament del centre estan recollides dins del document “NOFC” que podeu consultar online al visor següent o descarregar-lo a l’enllaç més avall: