L’institut: presentació


Som un centre de nova creació que va obrir les seves portes el curs 2013-2014 amb dos grups de 1r d’ESO. Actualment  comptem amb tots els cursos de 1r a 4t d’ESO.

A més a més comptem amb nous estudis de formació professional des del curs 2020-2021:

  • el PFI (Programa de Formació i Inserció) d’Auxiliar d’Activitats Forestals (codi: PFI AR01), i
  • l’IFE (Itinerari Formatiu Específic) d’Auxiliar en Cura d’Animals i Espais Verds (codi: IFE AR01).

 

La nostra voluntat és continuar creixent  i consolidant un projecte educatiu basat en:

–          La cultura de l’esforç.

–          El treball en equip, tan entre l’alumnat com entre el professorat i les famílies.

–          L’atenció personalitzada a les necessitats educatives de l’alumnat.

–          L’ús de les noves tecnologies.

–          El compromís en la cura de l’entorn.

–          El respecte, el diàleg, el consens i la resolució pacífica dels conflictes.

–          La implicació i participació activa de tots els membres de la comunitat educativa.

Tenim com a prioritat ensenyar, educar i formar els nostres alumnes per tal que esdevinguin ciutadans competents, crítics i capaços de fer front amb èxit als reptes que planteja la societat canviant i globalitzada d’avui. Volem avançar en el camí de l’excel·lència i que l’Institut esdevingui un centre obert a l’entorn (immediat i llunyà) i un espai de creixement intel·lectual i humà per a tots.

DUES FOTOS, UN INSTITUT QUE CREIX

Passen els anys, creixem… i cada vegada en som més a la foto!

grup11

2015

 

tots_24-feb-2017_retallada

2017