Info-Documents | Models i impresos per a les famílies i l’alumnat

Està previst que en aquest apartat “Documents” anem penjant documentació del vostre interès.

A continuació us podeu descarregar els documents picant als enllaços corresponents:

Justificant_falta: Model per imprimir. La justificació de faltes d’assistència de l’alumnat s’ha de justificar presentant al tutor/a el formulari corresponent.

– Us facilitem a continuació els números de compte bancari de l’Institut i de l’AMPA on podeu fer els pagaments corresponents.

Recordeu indicar SEMPRE:

– el CONCEPTE del pagament (“sortides 1r pagament”, etc.), i

el NOM I COGNOMS DEL VOSTRE FILL/FILLA. Imprimiu el justificant de pagament i porteu-lo a l’institut (o a l’AMPA).

Compte de l’Institut Pla del Bosc: (sortides, material, treball síntesi, etc.)

ES70 0081 1668 98 0001035005

Compte de l’AMPA Pla del Bosc: (socialització llibres, activitats extraescolars, etc.)

0081 1668 93 0001032913