IFE Auxiliar en Cura d’Animals i Espais Verds

El curs 2020-21 posem en marxa l’itinerari Formatiu Específic (IFE) del perfil d’auxiliar en cura d’animals i espais verds (ACAEV).

Amb una durada 3.360 hores distribuïdes en 4 cursos acadèmics, l’IFE és un ensenyament professional adreçat a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària. S’estructuren en mòduls professionals comuns i mòduls professionals específics.

L’objectiu és incrementar l’autonomia personal i fer que assoleixin les competències professionals necessàries per a la transició a la vida adulta i que per mitjà del treball, aconsegueixin la plena inclusió social.

Poden cursar-lo els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en ESO i, de manera excepcional, aquells que sí que l’han obtingut però que no estan en disposició de seguir els itineraris de formació professional ordinaris.

Díptic IFE Cura d’animals i espais verd a l’Institut Pla del Bosc (cliqueu a l’enllaç per a descarregar)

Guia IFE Cura d’animals del Departament d’Educació (cliqueu a l’enllaç)

Presentació IFE d’inici de curs 2020-21 per a les famílies (cliqueu a l’enllaç)

Blog dels alumnes IFE Pla del Bosc: per conèixer els projectes i activitats de la mà dels alumnes de 1er curs (cliqueu a l’enllaç).