CFGM Aprofitament i Conservació del Medi Natural

El curs 2021-22 iniciem els estudis de Tècnic/a en Aprofitament i Conservació del Medi Natural, ensenyament de Formació professional de grau mitjà de la família professional agrària.

Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions de repoblació forestal, de restauració o ordenació hidrologic-forestal i d’aprofitament forestal així com el control i la vigilància del medi natural, manejant i mantenint la maquinària i les instal·lacions forestals.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en el centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Es pot accedir amb el títol de graduat en ESO o d’altres equivalents.

Díptic CFGM Aprofitament i conservació medi natural a l’Institut Pla del Bosc (cliqueu a l’enllaç per a descarregar-lo)

Guia CFGM Aprofitament i conservació medi natural del Departament d’Educació (cliqueu a l’enllaç)

Informació CFGM a l’Institut Pla del Bosc 2021-22 (cliqueu a l’enllaç)