Serveis digitals

L’oferta de serveis digitals constitueix un element molt important de l’engranatge d’un centre educatiu.

L’Institut Montpedrós utilitza l’eina d’aprenentatge Moodle

Per la gestió de faltes d’assistència i comportament, usem l’eina Gestin.