TEI

És un programa de convivència per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar, és institucional i implica a tota la comunitat educativa.

És una intervenció sistemàtica en el desenvolupament dels plans de convivència i d’integració, la prevenció de l’abús de poder i la resolució de conflictes, encaminats a la creació d’una cultura de la no-violència, on els/les aprenents són els elements bàsics de dinamització.

Quins objectius persegueix?

Té com a objectiu bàsic millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries, orientades a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, conflicte i violència (física,
emocional o psicològica).

En què es basa?

Es basa en tres pilars teòrics:

(veure imatge adjunta)

Com s’implanta?

Considera la participació activa dels iguals com a elements bàsics del procés de prevenció i intervenció en situacions de violència a assetjament escolar.

L’alumnat de 3r d’ESO és tutor emocional de l’alumnat de 1r. Durant el curs, es realitzen activitats i dinàmiques tant a les tutories de cada grup com de cohesió conjuntament entre 1r i 3r.

Vull saber-ne més del programa TEI

Per saber-ne més, pots consultar el seu web

http://programatei.com/programa-tei/