Fotografia en curs

L’alumnat de la modalitat artística de 4t ESO participa, des de la matèria Fotografia i cinema, en el projecte “Fotografia en curs” del col·lectiu A bao a qu. L’objectiu d’aquest projecte és aportar a l’alumnat una mirada més propera i sensible a la fotografia com a element artístic i testimonial de la nostra societat.

Bloc de l’institut al projecte Fotografia en curs