Membres

Actualment el Consell Escolar està format pels següents representants:

  • Sector Alumnat: Miguel Ángel Llanos, Bernat Prat.
  • Sector Famílies: Teresa Torras, Toñi Alcaraz, Maite Reyes (AFA)
  • Sector Professorat: Enric P. Schlüter, Elisabet Artigas (Referent d’igualtat de gènere), Anna Camprubí, Montserrat Galobart, Xavier Martí
  • Sector PAS: Ester Gil.
  • Representant ajuntament: Eva Martínez.
  • Sector Junta directiva: Leandro Sagristà – Director, Marisa Ricarte – Cap d’estudis, Lluïsa Plans – Secretària.