Calendari PROVES DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA – 2n Batxillerat (curs 2019/2020)

Les proves de recuperació ordinària que afecten a 2n de Batxillerat es realitzaran segons el calendari següent:

  • Recuperació de matèries de 2n Batxillerat: entre els dies 22 i 26 de maig.
  • Recuperació de matèries pendents de 1r Batxillerat: dia 27 de maig.

El professorat de les matèries es posarà en contacte amb els/les alumnes convocats a les proves de recuperació ordinària per facilitar-los informació sobre els materials que han de treballar, els continguts que han de recuperar, el format de prova que hauran de fer i l’horari personal en què es farà la prova, si escau.