Projecte Biblioteca

Aquest projecte se centra en les tasques de catalogació, millora i augment del fons bibliogràfic de la biblioteca del centre i en l’impuls del servei de préstec en col·laboració amb la biblioteca municipal, que cedeix mensualment un lot de llibres per préstec.