Agents verds

Projecte de neteja dels espais comuns després dels patis en torns rotatius de grups.

*Parcialment suspès durant el curs 2020-2021 per la pandèmia.