Organigrama

Els òrgans de gestió i l’estructura organitzativa de l’institut vénen regulats per la normativa vigent.

La consecució dels objectius que es planteja el centre implica el bon funcionament de l’estructura organitzativa que ho ha de fer possible.

Els òrgans de gestió del centre són els següents: Consell escolar, Equip directiu, Equip de coordinació, Àmbits didàctics i Equips docents.

Equip directiu Equip de coordinació
Director Leandro Sagristà Coordinació 1r ESO Mercè Ferrer
Cap d’estudis Marisa Ricarte Coordinació 2n ESO Manu Garcia
Coordinadora pedagògica Ángela Navas Coordinació 3r ESO Catiana Rosselló
Secretària Lluïsa Plans Coordinació 4t ESO Encarna Bernabé
Coordinació Batxillerat Toni Limones

 

 

 

 

 

 

Caps d’àmbit Coordinacions
Àmbit lingüístic Josep M. Arnau Informàtica Toni Badia
Àmbit humanístic i d’expressió Susana León Riscos laborals Enric P. Schlüter
Àmbit científic i tecnològic Agnès Escurriola LIC Montserrat Galobart
Àmbit matemàtic Remei Calderón TAC Carlos Torres

 

 

 

 

 

Equip docents
1r ESO
2n ESO 3r ESO
Toni Badia
Silvia Bonilla
Sergio DomeneAgnès Escurriola
Mercè Ferrer
Elisabeth González
Elisabet Iglesias
Carmen Manero
David Manzanares
Xavier Martí
Neus Moliné
Jordi Olmos
Elena Ortiz
Jordi Prat
Patrick Rodriguez
Leandro Sagristà
Miguel Salcedo
Gabriela Venhudová
Olga Arias
Silvia Bonilla
Èrica Cabrera
Berta Farnés
Manu Garcia
Mercè Garcia
Estela Mor
Maria Oliver
Jordi Olmos
Jordi Prat
Miguel Salcedo
Enric P. Schlüter
Paqui Sierra
Montse Zapater
Josep M. Arnau
Silvia Bonilla
Èrica Cabrera
Remei Calderón
Anna Camprubí
Javier Cardenal
Ramón González
Susana León
Toni López
David Manzanares
Elena Ortiz
Laia Puig
Marisa Ricarte
Catiana Rosselló
Leandro Sagristà
Miguel Salcedo
4t ESO 1r BAT 2n BAT
Olga Arias
Elisabet Artigas
Toni Badia
Encarna Bernabé
Javier Cardenal
Raimon Collet
Sergio Domene
Agnès Escurriola
Berta Farnés
Montserrat Galobart
Adrià Giró
Ramón González
Susana León
Toni Limones
Ángela Navas
Jordi Prat
Marisa Ricarte
Carlos Torres
Gabriela Venhudová
Olga Arias
Josep M. Arnau
Encarna Bernabé
Remei Calderón
Javier Cardenal
Sergio Domene
Agnès Escurriola
Mercè Garcia
Manu Garcia
Adrià Giró
Ramón González
Elisabeth González
Susana León
Toni Limones
Carmen Manero
Xavier Martí
David Mira
Lluïsa Plans
Carlos Torres
Gabriela Venhudová
Olga Arias
Josep M. Arnau
Toni Badia
Silvia Bonilla
Raimon Collet
Agnés Escurriola
Berta Farnés
Montserrat Galobart
Ramón González
Elisabet Iglesias
Toni Limones
Carmen Manero
Xavier Martí
Ángela Navas
Jordi Olmos
Lluïsa Plans
Enric P. Schlüter
Carlos Torres
Gabriela Venhudová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS
Secretaria Ester Gil
Consergeria Gemma Solé, Núria Garcia