Experimentació pictòrica en gran format

Per concloure la matèria optativa d’Educació Visual i Plàstica de 4t d’ESO, el nostre alumnat va fer una proposta artística sobre teles, per experimentar amb formats més grans.
Simplement havien de partir d’una idea: El seu pas per l’institut.
A partir d’aquesta idea, van fer un treball de recerca per tal de nodrir-se amb els diferents estils d’artistes d’art urbà, muralistes i grafiters. En total, van treballar quatre obres pictòriques, on cadascú va aportar les seves idees, propostes i il·lusions. A més els van entrellaçar amb els de la resta de companys/es, donant com a resultat aquests murals amb tanta càrrega artística.
Alguns/es d’ells/es seguiran al centre, altres no; el que sí que és segur és que amb aquests murals han deixat una bona empremta al centre, evidenciant totes les seves vivències a l’Institut Leonardo Da Vinci.