La Junta Directiva


President: Ignasi Buenaventura
Secretària: Barbara Lumbreras Sebastia
Tresorera: Loli Téllez Nieto

A més, comptem amb col·laboracions d’altres membres de l’AFA, que ho fan, bé de forma continuada a través de les comissions, o bé en moments puntuals organitzant activitats, gestionant diferents actuacions o senzillament donant un cop de mà!