PEC – ESO


El nostre projecte educatiu es basa en els principis humanistes d’obertura al món; estímul de la creativitat i de l’esperit crític, així com el foment de la curiositat i la descoberta de les inquietuds que fomenten l’aprenentatge competencial. Proposem un sistema que combina la formació acadèmica i el treball interdisciplinar de tipus pràctic basat en itineraris de treball globalitzat.

Tenim especial cura en la motivació, l’adquisició de l’hàbit d’estudi i la capacitat de superació. Estem compromesos amb la cultura i la llengua catalanes. Fomentem la responsabilitat, la solidaritat, la igualtat de gènere i la sostenibilitat a través de propostes on s’apliquen els principis democràtics i cívics per a la formació d’una ciutadania compromesa. Promovem el diàleg i la mediació davant de qualsevol dificultat o conflicte. Potenciem l’autosuperació i la cultura de l’esforç.