Què fa l’AFA?

 

 


L’AFA és l’associació que representa a les famílies dels alumnes de l’institut. Aquesta tasca de representació l’exercim:

  • Reunint-nos periòdicament amb l’equip directiu de l’institut
  • Participant al Consell Escolar de l’institut
  • Participant al Consell Escolar Municipal
  • Participant a la Coordinadora d’AMPA
  • Participant a la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC)

Contribuïm amb els recursos obtinguts de les vostres quotes a:

  • Millores a l’institut
  • Adquisició d’equipaments

Participem en les festes i esdeveniments de l’institut:

  • Festes de final de promoció

Debatem sobre temes d’interès:

  • Organitzem xerrades i debats per a les famílies

Organitzem activitats fora de l’horari lectiu (extraescolars).