Perquè alemany i no francès?


El Projecte Pedagògic de l’Institut Leonardo da Vinci defineix com a segona llengua estrangera l’alemany. El motiu és perquè en el moment de definir els trets identitaris i de singularització de la nostra oferta educativa es va considerar que oferir l’alemany com a segona llengua estrangera aporta al nostre alumnat una oportunitat única de completar el seu coneixement lingüístic a fí de proporcionar-li una formació més competitiva en el mercat laboral i econòmic actual i una sòlida base plurilinguística.

El francès, per proximitat amb les llengües romàniques i per qüestions geogràfiques, el poden aprendre molt més ràpidament i fàcilment. En canvi, l’alemany implica unes dificultats afegides que aporten major coneixement en una llengua menys accessible i que complementa el seu aprenentatge multilingüe.

L’alemany és una llengua de comunicació vital a Europa. A nivell econòmic l’alemany es troba entre les cinc amb major nombre de pàgines web en tot el món i amb un potencial industrial i d’índex d’exportacions dels més importants de quasi tots els països d’Europa. Aquest fet marca un potencial món laboral en el camp científic-tecnològic i de progrés científic. Els cercles econòmics, científics i de progrés aconsellen estudiar alemany per l’ampli ventall de possibilitats que pot obrir a l’alumnat en formació.