Itineraris interdisciplinars?


Què son els itineraris interdisciplinaris:

El curs 2019/20 ha començat amb els itineraris interdisciplinars a 1ESO i 2ESO. Aquests són una nova proposta pedagògica que oferta l’institut Leonardo da Vinci per ajustar el nostre projecte educatiu a la demanda de les famílies. L’objectiu és combinar un aprenentatge més acadèmic i tradicional amb un de praxis aplicada d’aquests aprenentatges teòrics a través de projectes transversals.

Com s’organitzen?

S’aconsegueix una ràtio de màxim 20 alumnes per línia d’itinerari gràcies a que configurem un total de 3 grups que surten de 2 grups classe. Així l’alumnat fa de manera consecutiva les tres línies del mateix itinerari i completa la seqüència cada setmana. En el cas de l’itinerari lingüístic, connectat amb el gust per la lectura l’alumnat fa tres hores setmanals la mateixa línia per centrar-se més en les lectures seleccionades.

Com s’avaluen?

Formen part de la nova avaluació competencial i interdisciplinar. Permeten a l’alumnat avançar en l’adquisició del marc competencial de cadascuna de les dimensions i àmbits del primer cicle de Secundària.