Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius


Benvolgudes famílies,

us adjuntem la declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)