VAGA D’ESTUDIANTS NO INFORMADA DEGUDAMENT

Informem que alguns estudiants del centre han recollit signatures per adherir-se a una convocatòria de “no assistència col.lectiva” per al dimecres 14 de novembre.

En aquesta ocasió, l’alumnat no ha seguit el protocol pertinent. No s’ha fet arribar cap convocatòria de sindicat d’estudiants reconegut a la direcció del centre en el termini que marquen les NOFC: https://drive.google.com/file/d/0B3HdYeXfduQIR29oaVY1QkNxLTQ/view

Així doncs, des de la direcció, NO S’ACCEPTA L’ADHESIÓ DELS ESTUDIANTS A AQUESTA CONVOCATÒRIA i, per tant les absències degudes a aquest motiu, no es consideraran justificades.

Tambe convidem a l’alumnat i les seves famílies a fer reflexió en torn a les diverses convocatòries que hi puguin haver al llarg del curs. Creiem que abans de decidir l’adhesió, convindria llegir i valorar conjuntament (família i alumne/a) la convocatòria en cada cas, així com tenir en compte altres possibles consideracions.

La direcció