La tecnologia tèxtil des de la Prehistòria, a 1r d’ESO

L’estudi del projecte “Prehistòria” ha generat l’aplicació de la tecnologia tèxtil a 1r d’ESO

Des de l’aparició de l’agricultura, del coneixement de fibres i materials coneguts des de la Prehistòria, i de tècniques concretes d’indústria tèxtil, els estudiants de 1r d’ESO acaben produint peces de roba manufacturades.

Les tècniques i els instruments bàsics de la indústria dels teixits són aplicades en la producció de les peces: telers, trames, ordits determinats són aplicats per tal de fer teixits diversos que, finalment, podrien composar una peça gran.

La feina pacient, continuada i col·laboradora permet aprendre i valorar una indústria que va tenir molta importància a la nostra ciutat. Vegeu imatges de la feina d’alguns grups d’alumnat.